Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


  Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, sağlık sektöründe yaşanan değişimlere paralel olarak hastaneler başta olmak üzere sağlık alanından hizmet veren çeşitli sağlık işletmelerinde görev alabilecek profesyonel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirerek, bu alanda elde ettikleri bilgileri sağlık sektöründe nasıl uygulayacakları ve bu doğrultuda toplumun sağlık statüsünü nasıl geliştirecekleri hususunda bilgi sahip olurlar. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyenler için de önemli bir fırsattır.

  Programın amacı, çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi bilim uzmanı yetiştirmektir.

  • Sağlık Yönetimi (muadil isimler dahil), Tıp, Hemşirelik, Ebelik, İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Hukuk ve Mühendislik bölümü, Spor Bilimleri ve diğer ilgili lisans programı mezunu olmak.

  Gerekli Evraklar

  Yüksek Lisans

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript – Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

  Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

  • Denklik Belgesi
  • Lisans Diploması (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
  • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
  • İkametgah Teskeresi Başvurusu
  • Pasaport Fotokopisi
  • Fotoğraf (3 adet)

  Dr. Öğr. Üyesi Nursel Aydıntuğ (Program Başkanı)

  Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK

  Prof. Dr. Yusuf Çelik*

  Doç. Dr. Murat Çemberci**

  Doç. Dr. Tuncay Palteki*

  Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Yeşilşerit*


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 26 Ocak 2021 Sal., saat 08:50