Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı

  İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı


  Programın ana amacı İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi alanında doktora derecesi (PhD) almış, üniversitelerde ve ilaç endüstrisinin ihtiyacı olan ilaç keşfi, geliştirilmesi ve üretimi yapan AR-GE (Araştırma-Geliştirme) birimlerinde çalışacak nitelikli eleman yetiştirmektir.

  İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı mezunları bu alandaki doktora sonrası araştırmacı ve akademisyen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunurlar.

  Ayrıca bu alanda doktora derecesi alan kişiler ilaç, kimya veya kozmetik endüstrisinin eczacılık ile örtüşen alanlarında da hizmet verebileceklerdir.

  •  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Kimya, Organik Kimya, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji ve Farmakognozi alanlarından birinde yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş olmak. 
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 65 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
  • YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

  Gerekli Evraklar

  Yüksek Lisans

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • ALES Sonuş Belgesi
   YDS Sonuç Belgesi
  • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

  Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

  • Denklik Belgesi
  • Lisans Diploması (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
  • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
  • İkametgah Teskeresi Başvurusu
  • Pasaport Fotokopisi
  • Fotoğraf (3 adet)

  Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN

  Prof. Dr. İsmail Tuncer DEĞİM

  Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR

  Doç. Dr. Abdulilah ECE

  Dr. Öğr. Üyesi Nilay BEĞİÇ

  Dr. Öğr. Üyesi Vildan SEYHAN

  Dr. Öğr. Üyesi Merve MEMİŞOĞLU

  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat HANİKOĞLU

  Dr. Öğr. Üyesi Derya DOĞANAY

  Prof. Dr. Yusuf ÇELİK

  Doç. Dr. Murat Çemberci**


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:46