Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Moleküler ve Tıbbi Genetik Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Moleküler ve Tıbbi Genetik Doktora Programı

  Moleküler ve Tıbbi Genetik Doktora Programı


  Bütün dünya’da, geleceğin teknolojisi olarak düşünülen moleküler ve tıbbi genetik çalışmalarına büyük miktarlarda maddi kaynaklar ayrılmaktadır. Genetik teknolojisinin hızla gelişmesi ve İnsan Genom Projesinin tamamlanmasıyla beraber biyoteknolojinin ve moleküler biyolojinin insan genetiği üzerinde uygulamaları günlük hayatımızda hızla yer bulmaya başlamış, dolayısıyla bu alandaki yetişmiş iş gücü ihtiyacı aynı hız ve paralellikte artmıştır.

  Moleküler ve Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı bu alanda Türkiye’nin altyapısının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası araştırmaları, planlamaları yaparak, yürütme ve değerlendirme konularında profesyonel insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  • Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler ve Hücre Biyolojisi, Klinik Embriyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve ilgili alanlarından birinde yüksek lisans programı mezunu olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 60 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
  • YDS den en az 60 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

  Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel ASLAN

  Prof. Dr. Yusuf ÇELİK*

  Doç. Dr. Murat Çemberci**

  Dr. Öğr. Üyesi Meryem ALAGÖZ*


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:50