Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı


  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Eğitimi ile öğrencilere bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları derinlemesine ve geniş bir bakış açısı ile inceleme ve yorumlama, yeni sentezlere ulaşmada gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırılarak, edindiği bilgileri  kullanması, bilimin ve insanlığın yararına sunması beklenmektedir. Hemşireliğin tüm rollerini gerçekleştirmek üzere, eleştirel düşünebilen, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bu yaklaşımları analiz ve sentez edebilen, uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren,  birey, aile ve toplum temelli bakım modellerinin etkinliğini test edebilen, etik ve değerlere duyarlı hemşireler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Hemşirelik alanlarından herhangi birinde yüksek lisans mezunu olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.
  • YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.

  Gerekli Evraklar

  Yüksek Lisans

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi
  • Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • ALES Sonuş Belgesi
  • YDS Sonuç Belgesi
  • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

  Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

  • Denklik Belgesi
  • Lisans Diploması (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
  • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
  • İkametgah Teskeresi Başvurusu
  • Pasaport Fotokopisi
  • Fotoğraf (3 adet)

  Prof. Dr. Sevim Savaşer

  Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

  Prof. Dr. Leman Şenturan

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yıldız

  Dr. Öğr. Üyesi Mahmure Aygün

  Dr. Öğr. Üyesi Azime Karakoç Kumsar

  Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Avcı

  Dr. Öğr. Üyesi Selmin Köse

  Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Çayır

  Prof. Dr. Yusuf Çelik*

  Doç. Dr. Murat Çemberci**


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 20 Ocak 2021 Çar., saat 11:37