Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı


  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında araştırmalar yapmak, alanın ve ülkemizin tanınması açısından çok önemlidir. Doktora programımızda özgün araştırma planlayan, yürüten, gerekli alet ve cihazları kullanabilen, farklı disiplinlerle işbirliği yapan, istatistiki yöntemler ile sonuçları yorumlayan ve raporlayabilen donanıma sahip fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

  Son yıllarda açılan okul sayılarının çoğalması nedeniyle akademik eleman ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edindiği doktora düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilen kaliteli akademisyenler yetiştirmek de amaçlarımız arasındadır.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.
  • YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.

  Prof. Dr. Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER

  Prof. Dr. Saadet OTMAN

  Prof. Dr. Hülya KAYIHAN

  Doç. Dr. Zeynep HOŞBAY

  Doç. Dr. Buket AKINCI

  Dr. Öğr. Üyesi Başar ÖZTÜRK

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, dört yarıyıl ders dönemi ve dört yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Program ulusal 21 kredi ve buna eşdeğer 240 AKTS kredisi olan bir programdır. Güz ve bahar dönemlerinde derslerin toplam AKTS değeri 120 kredidir. Bu dersler tamamlandığında, 120 AKTS kredisi tez çalışması için en az dört yarıyılı içerecek şekilde verilmektedir. Doktora derecesi alması için en az yedi ders ve bir seminer dersi alması gerekmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:53