Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Bilgi için: lisansustu@biruni.edu.tr
Vizyon, Misyon, Amaç - Biruni Üniversitesi

Vizyon, Misyon, Amaç

    Vizyon, Misyon, Amaç

Misyon
Bağımsız, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etik değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanındaki yenilikleri izleyerek araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapan üretken, problem çözebilen bilim insanı, uzman ve uygulayıcıları yetiştirmek. 

Vizyon
Yenilikçi ve yaratıcı düşünceler ışığında, yapılan araştırmalar ile bilime katkıda bulunan, aranan ve kabul gören bir enstitü olmak.   

Amaç

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün temel amacı öğrencilerinin özel bir alanda uzmanlaşmasını sağlayarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkı sağlamaktır.