Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Vizyon Misyon - Biruni Üniversitesi

Vizyon Misyon

    Vizyon Misyon


    Misyon
    Bağımsız, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etik değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanındaki yenilikleri izleyerek araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapan üretken, problem çözebilen bilim insanı, uzman ve uygulayıcıları yetiştirmek. 


    Vizyon
    Yenilikçi ve yaratıcı düşünceler ışığında, yapılan araştırmalar ile bilime katkıda bulunan, aranan ve kabul gören bir enstitü olmak.