Play Video

Yenilikçi ve yaratıcı düşünceler ışığında, araştırmaları ve yetkinlikleri ile bilime katkıda bulunan, aranan ve kabul gören bir enstitü olmak

Bağımsız düşünebilen, etik değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanındaki yenilikleri izleyen bilim insanlarını, uzmanları ve uygulayıcıları yetiştirmek