Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Bilgi için: lisansustu@biruni.edu.tr
Müdürün Mesajı - Biruni Üniversitesi

Müdürün Mesajı

    Müdürün Mesajı

Lisansüstü eğitim kurumlarının bilim insanı ihtiyacının karşılanmasında, araştırma ve uygulamaları yönlendirecek potansiyelin sağlanmasında önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bilim insanı olma yolundaki en önemli adımlardan biri lisansüstü eğitimdir. Lisansüstü eğitim ülkemizin gelecek hedefleri açısından kritik önemdedir.

Lisansüstü eğitimin amacı, bilginin her saniye katlanarak arttığı dünyamızda, eleştirel düşünen, ulusal ve uluslararası katmadeğer sağlayan, proje üretebilen, vizyon sahibi bilim insanları yetiştirmek, ayrıca mesleki bilgisini derinleştirmek isteyenlere imkan sunarak eğitimi ülke gündeminde sürekli kılmaktır.

Enstitümüz Eğitim Bilimleri alanındaki programları ile ülkemizin bu alanda güçlenmesine; Sağlık Bilimleri programları ile temel ve klinik bilimler arasında ilişki kurarak, laboratuvarlardan klinik uygulamalara yeni, inovatif teknolojilerin oluşturulmasında ülkemize hizmet etmek istemektedir.

Bu doğrultuda özgün çalışmalar yaparak hem kendini geliştirmek hem de ülkemizin gelişimine katkı sağlamak isteyen yükseklisans ve doktora adayı öğrencilerini  lisansüstü eğitim almaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Leman ŞENTURAN 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü