Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Sağlık Yönetimi Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Sağlık Yönetimi Doktora Programı

  Sağlık Yönetimi Doktora Programı


  Biruni Üniversitesi’nde söz konusu alanda çalışan akademik kadro daha önce bu yüksek lisans programlarını değişik üniversitelerin çatısı altında sürdürmüşlerdir. Son beş yılda alana ilgi giderek artmıştır. Bunun asıl nedeni, Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Hastaneleri Birlikleri kurması ve hastane yöneticilerinin bu alanda yüksek lisans yapmış olmasını koşul haline getirmiş olmasıdır. Bunun yanında özel işletmeler de yüksek lisans düzeyinde kişileri üst düzey atamalarda tercih etmektedir. Üçüncü neden olarak da üniversitelerde Sağlık Yönetimi bölümlerinin sayısının 30’u aşması ve öğretim üyesi ihtiyacı doğmasıdır. Aynı ihtiyaç doktora programlarını da sayısının artmasına neden olmuştur.

  Sağlık Yönetimi doktora programı, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda, sağlık yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak, sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunacak, sağlık sektörüne toplumun gereksinimleri doğrultusunda yön verecek, insan odaklı sağlık hizmeti modeli oluşturabilecek organizasyonların oluşturulmasına katkıda bulunacak nitelikte bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Programın öğretim dili Türkçe olup yabancı dildeki kaynaklardan faydalanılmaktadır.

  • Sağlık bilimleri ile ilgili bir yüksek lisans Programından (Sağlık Yönetimi, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Hukuk vb.) mezun olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 60 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
  • YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

  Gerekli Evraklar

  Yüksek Lisans

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • ALES Sonuş Belgesi
  • YDS Sonuç Belgesi
  • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

  Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

  • Denklik Belgesi
  • Lisans Diploması (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
  • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
  • İkametgah Teskeresi Başvurusu
  • Pasaport Fotokopisi
  • Fotoğraf (3 adet)

  Dr. Öğr. Üyesi Nursel Aydıntuğ (Program Başkanı)

  Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK

  Prof. Dr. Yusuf Çelik*

  Doç. Dr. Murat Çemberci**

  Doç. Dr. Tuncay Palteki*

  Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Yeşilşerit*


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 26 Ocak 2021 Sal., saat 08:46