Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Periodontoloji Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Periodontoloji Doktora Programı

  Periodontoloji Doktora Programı


  Periodontoloji, diş ve implant çevresi dokuların fizyopatolojisi ve bu dokuları etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgili olan diş hekimliği dalıdır. İmmünoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve oral patoloji gibi temel tıp bilimleri ile multidisipliner çalışmaya açık olduğu gibi çeşitli klinik ve cerrahi uygulamaların, konvansiyonel veya yeni tedavi tekniklerinin sonuçlarının değerlendirilebileceği pek çok farklı uygulama ve araştırma alanına sahiptir.

  Periodontoloji doktora programı ile adayların, bilimsel düşünmeyi ve doğru biçimde araştırma planlama ve uygulamayı öğrenmeleri, periodontal hastalıkların neden ve sonuçlarını kavramaları, tanı ve tedavilerini yetkin bir biçimde yapabilmeleri, periodontal durumun etkilediği ve etkilendiği sistemik hastalıkları detaylı olarak tanımaları ve tüm periodontal ve implanter cerrahi işlemleri doğru ve yetkin şekilde yapar durumda olmaları hedeflenmektedir.

  Periodontoloji doktora eğitimi, Periodontoloji ve İmplantoloji alanlarında ulusal ve uluslararası standartlarda hasta teşhis, tedavi ve takibini yürütebilecek, bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık alanlarında donanımlı hekim, akademisyen ve araştırmacıları yetiştirmek ve böylece Periodontoloji alanındaki yeni bilgilere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Periodontoloji alanında doktora programını tamamlayanlar “Bilim Doktoru” unvanını alarak akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi kamu veya özel sektör kuruluşlarında görev alabilmekte veya muayenehane açabilmektedir.

  • Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
  • YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

  Prof. Dr. Mehtikar GÜRSEL (Program Başkanı)

  Doç. Dr. Burcu KARADUMAN 

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ

  Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir

  Prof. Dr. Yusuf Çelik*

  Prof. Dr. Başak Doğan**

  Doç. Dr. Murat Çemberci**


  * Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:52