Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ortodonti Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Ortodonti Doktora Programı

  Ortodonti Doktora Programı


  Zamanımızda bilgi çağının gerekleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilmeye çalışılan lisans eğitimi çoğu zaman ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için eğitim düzeyi yüksek olan elemanlara olan gereksinim giderek artmaktadır. Doktora eğitimi; bilgiye ulaşma yollarını bilen, problemi belirleyip hipotezler üretebilen, objektif denemeler yapabilen ve elde edip test ettiği verileri değerlendirip ihtiyaç duyulan formatta sunabilen kişileri topluma kazandırmayı amaçlar. Bu bireyler bilgi birikiminin artırılması ve üretim için itici güç oluşturmaktadırlar.  Gelişen teknoloji ile birlikte özelleşmiş bilim alanlarında yetişmiş uzman personele gereksinim her geçen gün artmaktadır.

  Biruni üniversitesi sadece sağlık alanında eğitim ve hizmet veren tematik bir üniversite olup bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim dalında 3 profesör, bulunmaktadır.

  Diş hekimliği fakültesi faaliyete geçtikten sonra Anabilim Dalları bünyesinde araştırma faaliyetleri ve poliklinik hizmetleri hızla başlatılmıştır. Klinikler için gerekli temel demirbaş ve sarf malzemeler temin edilmiş, uygun klinik şartlar oluşturulmuştur.

  Üniversite; Yükseköğretim Kanunu’nun 3. Madde (d) fıkrasında

  “Bilimsel özerkliğe sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu”

  olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle yeterli akademik personel, donanım ve kliniğe sahip bir Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi temel görevleri arasındaki eğitim-öğretim, bilgi üretimi yanında “araştırma” ve “yayım” yapmayı da bir an önce gerçekleştirmeyi istemektedir.

  • Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 75 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
  • YDS den en az 75 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

  Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT (Program Başkanı)

  Prof. Dr. Hasan Ayberk ALTUĞ

  Doç. Dr. Bahadır KAN

  Dr.Öğr.Üyesi Gülay Dumanlı GÖK

  Dr.Öğr.Üyesi Gözde TURGUT

  Dr.Öğr.Üyesi Elif KURTULDU

   

  Prof. Dr. Yusuf ÇELİK*

  Prof.  Dr. Selim ARICI*

  Prof. Dr. Hüsamettin ÖZKAN**

  Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ**

  Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ**

  *  Diğer Fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:51