Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Farmasötik Teknoloji Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Farmasötik Teknoloji Doktora Programı

  Farmasötik Teknoloji Doktora Programı


  Farmasötik Teknoloji sentetik ve doğal ilaç etkin maddelerinin hastaya uygulanabilecek ilaç şekli haline gelebilmesi için gerekli bilimsel temelleri , endüstriyel imalatını ve klinikte uygulanışını araştıran bilim dalıdır. Dersler ve araştırmalar özellikle Farmasötik nanoteknoloji başta olmak üzere konvansiyonel ve denetimli/modifiye salım yapan ilaç şekillerinin geliştirilmesi, yeni ilaç taşıyıcı sistemler, biyoteknolojinin ilaç araştırma geliştirmedeki uygulamaları, biyoyararlanım biyoeşdeğerlik, farmakokinetik, çözünme tayinleri, endüstriyel ilaç üretimi, kalite kontrolleri, raf ömrü ve stabilite tayinleri, steril ilaç üretimi, iyi imalat uygulamaları, radyofarmasötikler ve benzeri konularda güncel bilgileri içermektedir. Öğrencilerin kariyerlerine ve gelişmelerine katkısı olacak bu Doktora programı 2 yıl ders 3 yıl tez olmak üzere temel olarak 4 yıldır. Dersler özellikle İlaç sanayinden katılacaklar için çok faydalı olacaktır ve dersler öğrencilerin boş zamanlarına göre düzenlenmektedir. Sorun çözme temelli güncel ve yeni teknolojileri kullanan tez konularına öncelik verilmektedir. Tezlerin projelerle desteklenmesine özen gösterilmekte ve bu yönde öğrencilere deneyimlerin kazandırılması hedeflenmektedir. Sanayi veya diğer üniversitelerle ortaklı çalışmalar hedeflenerek öğrencilerin Farmasötik Teknoloji çalışma ağına katılması amaçlanmaktadır.

  • Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
  •ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 65 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
  •YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.

   

  Prof. Dr. İsmail TUNCER DEĞİM (Program Başkanı)

  Prof. Dr. Zelihagül DEĞİM

  Prof. Dr. Ahmet BELCE

  Dr.Öğr.Üyesi Gülen Melike DEMİRBOLAT

  Dr.Öğr.Üyesi Nilay Beğiç

  Dr.Öğr.Üyesi Burak ÖNAL


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:48