Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı


  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında araştırmalar yapmak, alanın ve ülkemizin tanınması açısından çok önemlidir. Yüksek lisans programımızda araştırma planlayan, yürüten, gerekli alet ve cihazları kullanabilen, istatistiki yöntemler ile sonuçları yorumlayan ve raporlayabilen donanıma sahip fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

  Son yıllarda açılan okul sayılarının çoğalması nedeniyle akademik eleman ihtiyacı artmaktadır.Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilen kaliteli akademisyenler yetiştirmeyi planlamaktayız.

  Üniversitemizin yüksek lisans eğitim müfredatının temel ilkeleri arasında; öğrenci merkezli, bilgisayar ve gelişen teknolojiyle paralel olarak mesleki uygulamaları sistematik işleyen, yeni gelişen alanlarla ilgili zengin seçmeli derslerle desteklenmiş, bilgi ve beceriyi nesnel yöntemlerle ölçen ve değerlendiren, ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşımlarla çalışan, etik değerlere önem veren yüksek lisans sahibi fizyoterapistlerin yetişmesini sağlayan bir eğitim programı olması yer almaktadır.

  Yüksek Lisans Programımız, tam donanımlı olarak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek, kanıta dayalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarını yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi, profesyonel fizyoterapistler yetişecektir. Lisansüstü eğitimin ilk basamağını oluşturan yüksek lisans eğitimi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı ile alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmalarına olanak tanırken, meslekte ustalaşmayı da sağlamaktadır.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.
  Prof. Dr. Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
  Prof. Dr. Saadet OTMAN
  Doç. Dr. Zeynep HOŞBAY
  Doç. Dr. Buket AKINCI
  Dr. Öğr. Üyesi Başar ÖZTÜRK

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Program ulusal 21 kredi ve buna eşdeğer 120 AKTS kredisi olan bir programdır. Güz ve bahar dönemlerinde derslerin toplam AKTS değeri 60 kredidir. Bu dersler tamamlandığında, 60 AKTS kredisi tez çalışması için en az iki yarıyılı içerecek şekilde verilmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:57