Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı - Biruni Üniversitesi

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

    Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı


    Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora eğitimi ile öğrencilere bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları derinlemesine ve geniş bir bakış açısı ile inceleme ve yorumlama, yeni sentezlere ulaşmada gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırılarak, edindiği bilgileri  kullanması, bilimin ve insanlığın yararına sunması beklenmektedir. Hemşireliğin tüm rollerini gerçekleştirmek üzere, eleştirel düşünebilen, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bu yaklaşımları analiz ve sentez edebilen, uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren,  birey, aile ve toplum temelli bakım modellerinin etkinliğini test edebilen, etik ve değerlere duyarlı hemşireler yetiştirmek amaçlanmaktadır.