Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı


    ”Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programımızda; öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen; bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanların, alanlarında uzman olmaları ve akademik olarak daha yetkin becerilere sahip olmaları amaçlanmıştır. 

    Programımızda öğretim, lisansüstü teori derslerinin yanı sıra, konferanslar, grupla ve bireysel psikolojik danışma yapma gibi uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin psikolojik danışma uygulamalarını gerçekleştirmeleri amacıyla bölümde psikolojik danışma odaları ve aynalı oda mevcuttur. 

    Yüksek Lisans öğrencilerimiz için tezli ve tezsiz olmak üzere iki program bulunmaktadır. Tezli programı tercih eden öğrencilerimizin, tezlerini tamamlayıp mezun olmaları durumunda doktora ile lisans üstü eğitimlerine devam etme imkanları bulunmaktadır. Tezsiz programı tercih eden öğrencilerimizin ise derslerini tamamladıktan sonra mezun olmaları için bir de alanları ile ilgili bir proje teslim etmeleri gerekir.

     Programdan mezun olanlar, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında uzman birer bilim insanı olarak kabul edilirler.”