Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


  Özel Eğitim Yüksek lisans programı ile mezunlarının aşağıda belirtilen somut düşünsel ve davranışsal yeterliliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır;

  • Özel Eğitim bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, bilimsel uygulamaları, özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinleşebilme.
  • Özel Eğitim alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme, bilgileri sistematik bir biçimde düzenleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme.
  • Özel Eğitim alanına yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme.
  • Özel Eğitim alanında ileri sürülmüş yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
  • Özel Eğitim alanındaki bir sorunu çözmeye yönelik özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunabilme.
  • Özel Eğitim alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları bağımsız ya da bir takım üyesi olarak gerçekleştirebilme ve gerektiğinde çalışmalara liderlik edebilme.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, yöntem ve modeller geliştirebilme.
  • Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
  • Özel Eğitim alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini geliştirebilme ve uygulayabilme.
  • Özel Eğitim alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilme.
  • Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans programlarından birisinden mezun olmak
  • Burs Koşulu: Diploma Notunun %30, Yabancı Dil Puanının %20 ve Mülakat/Sınav Notunun %50′ si olarak hesaplanan başarı puanına göre ilk %30 öğrenci arasında olmak.

  Gerekli Evraklar

  Yüksek Lisans

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

  Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

  • Denklik Belgesi
  • Lisans Diploması (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
  • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
  • İkametgah Teskeresi Başvurusu
  • Pasaport Fotokopisi
  • Fotoğraf (3 adet)

  Güncellenmektedir.

  Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 90 AKTS den az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin mezun oldukları alana bağlı olarak, bilimsel hazırlığı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.


Son güncelleme tarihi 29 Aralık 2020 Sal., saat 10:46