Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 120 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin mezun oldukları alana bağlı olarak, bilimsel hazırlığı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.