Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

  Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı


  Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişiklikler, hemşirelik eğitimi ve uygulamalarını da etkilemektedir. Hemşirelerin hastalarına kaliteli bakım verebilmeleri için, bilgi donanımlarının yüksek, uygulama becerilerinin gelişmiş ve teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, lisans mezunu hemşirelerin eğitim ve uygulamalarına yüksek lisans eğitimiyle devam etmeleri, ilgilendikleri alanda kendilerini geliştirmeleri yönünde büyük önem taşımaktadır.

  Hemşirelik lisans mezunlarının bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişmesi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanabilmesi ve bu kazanımlarını sorumluluğu altındaki hasta ve sağlam bireye direkt olarak yansıtarak bilimsel temellere dayalı bakım hizmeti vererek bireyin ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunması gerekliliği açıktır. Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, kanıta dayalı Hemşirelik uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını kliniklerde yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi profesyonel hemşireler yetişecektir. Lisansüstü eğitim; birey, aile ve toplumun sağlıklarını koruma, sürdürme ve geliştirmekle sorumlu olan hemşirelerin eğitimsel hazırlıklarının önemli aşamalarından biridir.

  Yüksek lisans programının amacı, sağlık ve hastalık gereksinimlerini tanılama ve bakımı sağlamak için kanıta dayalı olarak klinik karar alma ve uygulama sürecini uzmanlık düzeyine getirmektir.

  •Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak
  •ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
  • Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.

  Prof. Dr. Sevim Savaşer

  Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

  Prof. Dr. Leman Şenturan

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yıldız

  Dr. Öğr. Üyesi Mahmure Aygün

  Dr. Öğr. Üyesi Azime Karakoç Kumsar

  Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Avcı

  Dr. Öğr. Üyesi Selmin Köse

  Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Çayır

  Prof. Dr. Fatma Töre*

  Prof. Dr. Yusuf Çelik*

  Doç. Dr. Murat Çemberci**


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Güncellenmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:58