Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Programı

  Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Programı


  Biyoistatistik sağlık alanında karar verme yöntemlerini uygular ve geliştirir. Bunları klinik, deneysel ve saha çalışmalarındaki hipotezleri kanıtlamak amacıyla kullanır. Ayrıca, ilaç endüstrisi ve diğer tıb ile ilgili sanayi çalışmalarında yer alır. Günümüzde kalite çalışmalarında doğru kararı vermede yöntem kullanır. Günümüzde kullanılan kalite programları istatistik yöntemlerle donatılmıştır. Bir ilacın, teşhis veya tedavi yönteminin etkinliği veya doğruluğu ile ilgili karar sadece Biyoistatistik yöntem kullanarak verilir. Çünkü Biyoistatistik karar yöntemleri ile donatılmış bir bilim dalıdır. Sağlık alanı bilimsel yayınlar söz konusu yöntemler kullanılarak yayınlanmıştır. Ancak tıp otoritelerinin belirttiği gibi, günümüzde tıp alanı öğrencilerine Biyoistatistik teorik ve pratik eğitimi için ayrılan süre çok azdır. Bu durum mezuniyet sonrası akademik çalışmalarda zorluklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır.

  Biyoistatistik, istatistik bilim dalına ait bilimsel yöntemleri tıp alanı araştırmaları için geliştiren ve uygulamasını sağlayan bir bilim dalıdır. Bir anlamda Biyoistatistik, araştırma yöntem biliminin tıp alanı ile olan arakesitini oluşturur. Söz konusu arakesit gün geçtikçe genişlemektedir. Tıp otoriteleri, gelecekteki hekimlerin bilimsel gelişmenin gerisinde kalmamaları için daha çok istatistik yöntem öğrenmeleri gerektiğini ifade etmektedirler. Tıp alanı, İstatistik ve Bilgisayar gibi uygulamalı bilim dalları ile gün geçtikçe ileri adımlar atmaktadır.

  Tıp alanı olasılıkların önemli bir ölçüde önem kazandığı bir alandır. Biyoistatistik bilim dalı da olasılığın ölçülmesinde önemli yöntemler geliştirmiş bir bilim dalıdır. Bu nedenle hekimin teşhis ve tedavide kullandığı yöntem ve ilaçların olası iyileştirme veya iyileştirmeme durumunu ortaya çıkarması ve doğru kararın verilmesinde bilimsel yöntemlerle ortaya koyması gerekir.

  Günümüzde araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması önemini arttırmaktadır. Sağlık alanı araştırıcıları sadece literatürleri takip etmemekte ayrıca bunlara katkıda bulunmak istemektedir. Bu nedenle Biyoistatistiğin önemi gittikçe artmaktadır. Uygulamalı bilim dallarının günümüzdeki gelişmesi baş döndürücü bir hızla sürmektedir. Geleceğin çağdaş, bilimsel alanda becerikli hekimleri yetiştirmek için Biyoistatistik yöntem öğretmek zorunda olduğumuzu hatırlatmak gerekir. Sağlık alanı araştırmalarının çok başarılı olduğu söylenemez. Tıp alanında yapılan araştırmalarda, kullanılan istatistiksel yöntemler, konunun aydınlatılması için değil, çoğu kez araştırmaya bir destek sağlanması için uygulanmaktadır. Bu durum, istatistik kavram ve yöntemlerin anlamlı bir şekilde bilinmediğinden kaynaklanır.

  Bütün bu nedenler Tıp Alanında yetişen hekimler ve Tıp Fakültelerinde Biyoistatistik Anabilim Dallarının gelişmesi açısından bu alanda yüksek lisans eğitiminin açılmasını ve sürekliliğinin devamının sağlanması zorunlu hale gelmiştir.

  • Lisans Programında İstatistik Bölümü veya sağlık alanında en az dört yıllık lisans mezunu olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

  Gerekli Evraklar

  Yüksek Lisans

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

  Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

  • Denklik Belgesi
  • Lisans Diploması (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
  • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
  • İkametgah Teskeresi Başvurusu
  • Pasaport Fotokopisi
  • Fotoğraf (3 adet)

  Prof. Dr. M.Yusuf Çelik

  Dr. Öğr. Üyesi İlkay Yıldırım

  Doç. Dr. Murat Çemberci**


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

  Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.


Son güncelleme tarihi 29 Aralık 2020 Sal., saat 10:43