Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

  Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı


  Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı; Gıda, beslenme ve sağlık teknolojilerinin çok büyük bir hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde, farklı alanlarda bilimsel gelişmeleri takip eden, bu gelişmeler doğrultusunda ürün ve hizmet üretebilen, analitik düşünen ve sorunlara öneri getirebilen, hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme yetisi kazanmış uzman diyetisyenleri yetiştirmektir. Ayrıca ülkemizde, bu alanda çok büyük bir hızla gelişen ve yeni açılan üniversitelerde akademik pozisyonlarda çalışacak bilim insanlarını yetiştirmektir.

  • Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 55 puan almış olmak.

  Gerekli Evraklar


  Yüksek Lisans

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

  Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

  • Denklik Belgesi
  • Lisans Diploması (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi
  • Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
  • TÖMER Sonuç Belgesi (Aslı)
  • İkametgah Teskeresi Başvurusu
  • Pasaport Fotokopisi Fotoğraf (3 adet)

  Prof. Dr. Fatma ÇELİK

  Dr. Öğr. Üyesi Meltem SOYLU

  Prof. Dr. Yusuf ÇELİK*

  Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ**


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Mezuniyet için yüksek lisans derslerinden zorunlu olan derslerin öncelikle alınması gerekmektedir.

  Öğrencinin mezun olabilmesi için lisansüstü programlarındaki derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alınması ve tümünü başarıyla tamamlaması, derslere ek olarak kendi dalında bir tez (60 AKTS) hazırlaması gerekmektedir.

  Yüksek lisans programında dersler ve tezle beraber toplam en az 120 AKTS alınmalıdır. Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi belirlenen jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere “kayıtlı olduğu programda yüksek lisans diploması” verilir.  Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır.


Son güncelleme tarihi 29 Aralık 2020 Sal., saat 10:29